MAKKALIP Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

GÖREV / SORUMLULUKLAR

MAKKALIP, çevreye duyarlı, temiz ve sürdürülebilirlik açısından yeterli bir üretici olmaya ve tüm çalışanları, tedarikçileri ve ziyaretçileri için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıdır. “Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası” sistemimiz (SEÇ) farkındalığının, katılımının ve hesap verebilirliğin tüm iş faaliyetlerinin temelini oluşturduğu yüksek performans kültürünü teşvik eder.

MAKKALIP , faaliyetleri sırasında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyet gösterdiği bölgenin çevresinin korunmasına yönelik tüm düzenlemelere uymayı taahhüt eder.

MAKKALIP , doğal kaynakların israfını önlemeyi ve herhangi bir ürün ve hizmetinin geliştirilmesinin, üretilmesinin, kullanılmasının ve bertaraf edilmesinin ekolojik çevre üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmeyi taahhüt eder.

MAKKALIP, sorumlu bir kurum olarak, çevre yönetiminin en yüksek standartlarını koruma yükümlülüğünü göz önünde bulundurur ve tüm üyeleri, danışmanları, tedarikçileri ve müşterileri için mesleki kaza ve hastalıklardan uzak güvenli ve sağlıklı bir çevre sağlar.

MAKKALIP ; yüksek güvenlik, sağlık ve çevre yönetimi standartlarını takip edecek ve tüm iş kararlarının güvenlik, sağlık ve çevresel etkiler göz önünde bulundurularak alınmasını sağlayacaktır.

VİZYON

Hesap verebilirliği ön plana çıkaran ve teşvik eden bir SEÇ yönetim sistemi uygulamak. Aşağıdakileri sağlamak için sistematik ve yenilikçi SEÇ yönetimini işimizin tüm yönlerine entegre etmek:

 • Çevreye etik ve saygılı muamele
 • Çalışanlarımızın iş kazalarından korunması
 • MAKKALIP için müreffeh, sürdürülebilir bir gelecek

TEMEL PRENSİPLER

 • EHS’yi tüm ticari faaliyetlerle entegre etmek
 • Sıfır iş kazası hedefini yakalamak için her önlemi almak
 • Tüm SEÇ standartlarını ve hatta daha üst standartları hedeflemek
 • Mümkün olan her durumda kirliliği kaynağında ortadan kaldırmak ve/veya yönetmek.
 • Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde, hammadde ve ekipmanların mümkün olduğunda yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşümünü sağlamaya çalışarak kaynakları korumak.
 • Enerji ve kimyasal kullanımını, su tüketimini ve atık seviyelerini en aza indirmek.
 • Çalışanların SEÇ bilincini arttırmak adına, katılım, yetkilendirme ve hesap verebilirlik kültürünü gerek işletmelerde gerekse de özel yaşantıda teşvik etmek.
 • Değerlendirmeler, eyleme geçirilebilir planlar ve terinde uygulamalar ile SEÇ yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Tüm SEÇ vaka veya kazalarının detaylı incelenmesi, raporlanması ve bir daha olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Çalışanları, tüm SEÇ hususlarında, tehlike ve riskleri belirleme, anlama ve kurallara saygı gösterme konularında eğitmek, yol göstermek ve riskleri azaltmak.
 • Toplumun işimizle ilgili kesimlerine, müşterilerilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize SEÇ etkileri ve riskleri hakkında yararlı bilgiler sağlamak
 • SEÇ ile ilgili uygulama ve iyi sonuçları dolayısı ile başarıları taktir etmek ve kutlamak.