Kalıplanabilirlik ve Tasarım Danışmanlığı

KALIPLANABİLİRLİK plastik enjeksiyon kalıp ve parça üretimi açısından çok önemli bir kavram ve terimdir. “kalıplanabilirlik”, 3D parça tasarımının; seçilen plastik hammaddeye, genel plastik tasarım kurallarına, plastik enjeksiyon kalıp tasarım ve üretim prosesine göre kontrolü, optimizasyonu ve son hali ile validasyonudur. Parçanın senelik üretim adedine göre, kalıp göz sayısını tayini de “Kalıplanabilirlik” ile doğrudan ilgilidir. Bir 3D tasarım parçasının kalıplanabilirlik açısından uygun olması demek ; bu data üzerinden sağlıklı ve verimli bir enjeksiyon kalıbının tasarlanabilmesi ve üretilebilmesi, bu kalıpla sağlıklı , verimli ve uygun maliyetli bir enjeksiyon seri plastik parça üretiminin yapılabilmesi demektir.

MAKKALIP, 3D data ve teknik resimlerinizin kontrolü ve “kalıplanabilirlik” açısından değerlendirilmesi konusunda oldukça deneyimli bir çözüm ortağıdır. Talep edildiği durumda, plastik hammadde seçimi de dahil olmak üzere, 3D datanız; et kalınlıkları, çıkma açıları, feder tasarımları, kalıp ayrım hattı, parça yüzey birleşim hatları, yolluk giriş tipi ve yeri ile diğer tüm teknik detaylar açısından değerlendirilir. Değişiklik ve iyileştirme önerilerimiz gerek teknik sunumlarla gerekse de 3D datanız güncellenerek sizlere iletilecektir.

Parçanın senelik adet ihtiyacı ve yapılması gereken kalıbın zorluğuna göre, MAKKALIP, müşterisinin en uygun kalıp göz adedini belirlemesine yardımcı olur. Kalıp göz sayısı arttıkça kalıp maliyeti artacak ancak seri parça üretim maliyetleri düşecektir. Optimum kalıp göz adedinin belirenmesinde ; sıcak yolluk kullanımı, yolluk tasarımı ve yolluk girişi, kalıpta gerekli yan hareketler (yan maça sistemleri, iç ve dış mafsal maça sistemleri, hidrolik ve pnömatik maça sistemleri…) , sensör kullanım gereklilikleri, döner maça sistemleri, ilave plaka hareket gereklilikleri gibi konular incelenerek müşterilerimize detay analizler ve seçenekler sunulmaktadır.