Dokuman Numarası: GD05 | Yayın Tarihi: 01.03.2013 | Revizyon No: 2 | Revizyon Tarihi: 04.01.2021

Müşteri Memnuniyeti:

Amacımız uluslararası standartlarda otomotiv , elektromekanik ve
diğer sektörlere plastik enjeksiyon parçaları üreterek, ürün ve hizmet kalitesi ile müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak
ve sürekliliğini sağlamaktır.

Çalışanların Katılımı ve Sürekli Eğitim:

Başarımızın temeli “ Kaliteli ürün, kaliteli insan
gücü” düşüncesiyle, çalışanlara Makkalıp Ltd. Şti.’nin ayrılmaz parçası olduğunu aşılamak ve
onların sürekli gelişmesini sağlayıcı eğitimler vermektir.

Sürekli İyileştirme:

Tüm birimlerimizin ve paydaşlarımızın sürekli ve ortak çalışmasıyla
süreçlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde iyileştirmek, geliştirmek
ve etkinliğini sağlamak firmamızın politikası ve taahhüdüdür.